Plánování stavby podle Feng Shui

Plánování stavby podle Feng Shui

Zásady Feng Shui lze uplatnit již v době, kdy máme dům ve fázi projektu nebo studie. Lze tak předejít případným pozdějším přepracováním projektu v době výstavby, změnám v již postavených částech domu a tím i časovým a finančním ztrátám.

Nejlepší je zpracovat Feng Shui na dům či byt ve fázi jednoduché studie.Planning a construction by Feng Shui

The principles of Feng Shui can be applied at a time when we have a house in the phase of a project or study. This prevents any subsequent reprocessing project at the time of construction, changes in the already constructed parts of the house and thus wasting time and money.

It is best to think out Feng Shui for a house or an apartment in the phase of a study.