O mně

O mně

Feng Shui jsem začala studovat v Brně v roce 2006, kde jsem postupně pronikala do zákonitostí tohoto učení. V průběhu let jsem navštěvovala semináře v Centru duševního zdraví jako např. Kapka rosy, Merkaba, Andělské paprsky, Síla draků. V roce 2011 jsem začala studovat Feng Shui v Evropské organizaci u ing. Petra Bílého. Studium jsem ukončila v roce 2013 a s tímto mistrem jsem absolvovala studijní cestu do Číny. U Petra Bílého jsem absolvovala kurzy Čtení pulsu aneb jak zjistit svůj zdravotní stav podle klasické čínské medicíny a Čínská dietetika aneb staré čínské tajemství stravování. v současné době studuji Školu vnitřní alchymie, což je studium založené na principech fungování člověka z pohledu klasické čínské medicíny, Feng Shui, Energoinformačních systémů a energetiky lidského těla.

Jsem připravena využít všech svých znalostí, vědomostí a zkušeností k tomu, abych svým klientům pomohla optimalizovat životní a pracovní prostředí a zvýšit tak kvalitu jejich života, komunikace, práce i zdraví.

Feng Shui Feng Shui Feng Shui Feng Shui Feng Shui Feng Shui Feng Shui

About me

I started studying Feng Shui in Brno in 2006, where I gradually got into the laws of the learning. Over the years I have attended workshops in mental health centers and such Kapka rosy, Merkaba, Andělské paprsky, Síla draků. In 2011 I started studying Feng Shui in the organization of ing. Petr Bílý. I finished my studies in 2013 and I completed a study trip to China with this master. With Petr Bílý I completed courses of pulse reading to determine your health status according to classical Chinese medicine and Chinese dietetics or ancient Chinese eating secrets. Currently I am studying the school of internal alchemy, which is a study based on the principles of human functioning from the perspective of Traditional Chinese Medicine, Feng Shui, energy-information systems, and energy of the human body.

I am prepared to use all my skills, knowledge and experience to help our clients to optimize the living and working environment and to improve their quality of life, communication, work and health.