Feng Shui zahrady

Feng Shui zahrady

Zahrada bezprostředně navazuje na dům a vnější prostředí a zase zpětně působí na dům.

Jde o úpravu přístupu k domu a část okolí vstupu do domu. Řešení nežádoucích vlivů okolí, ochranu domu, podporu atmosféry domu, začlenění domu do okolí a prostředí kolem domu a zahrady. Často využíváme elementu vody, zvlněných cestiček, kamenů, změn terénu, koutů pro odpočinek i pro divokou přírodu.

Jde o to, aby zahrada vyhovovala člověku a jeho požadavkům na funkčnost a estetiku, ale byla i sladěna se zákonitostmi přírody.



Feng Shui gardens

The garden is immediately adjacent to the house and external environment and it also affects the house.

It is a modification of access to any part of the house and of the entrance. Address adverse environmental influences, home security, help the atmosphere of the house, the integration of the house into the surroundings and environment around the house and garden. Often we use the element of water, undulating paths, stones, and changes in the terrain, area for recreation and for wildlife.

The point is, to make the garden fit the man and his requirements for functionality and aesthetics, but was also aligned with the laws of nature.