Feng Shui

Původ Feng Shui se datuje před 4 000 lety ve staré Číně. Feng Shui harmonizuje prostředí a stále více se uplatňuje i u nás. Feng Shui je přímo spjato s přírodou a jejími zákonitostmi. Je to spojení mezi hmotným a nehmotným. Vychází z velmi rozvinutého intuitivního vnímání přírody a jejich zákonitostí. Feng Shui nám nabízí dokonalé systémy. Feng Shui dokáže pozitivně ovlivňovat jemně hmotné prostředí člověka, vnější okolí i podvědomí člověka.The origin of Feng Shui dates back 4000 years ago in ancient China. Feng Shui harmonizes the environment and is increasingly applied in our country. Feng Shui is directly linked with nature and its laws. It is the connection between the tangible and the intangible. It is based on the highly developed intuitive perception of nature and its laws. Feng Shui offers us a perfect system. Feng Shui can positively affect the delicate material of the human environment, the external environment and the sub consciousness.